Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια


Με την πάροδο του χρόνου, τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη των μικρών, εξειδικευμένων αιμοφόρων αγγείων στον αμφιβληστροειδή χιτώνα που βρίσκονται στο πίσω μέρος του οφθαλμού. Τα αγγεία γίνονται πιο αδύναμα και μπορεί να αφήνουν να διαρρέει καθαρό υγρό ή/και να φράξουν (μη-παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια).

diavitiki amf
Η διαρροή υγρού από αιμοφόρα αγγεία του αμφιβληστροειδούς που έχουν υποστεί φθορά μπορεί να οδηγήσει σε οίδημα Αν αυτό το οίδημα είναι στην κεντρική περιοχή της ωχράς κηλίδας μπορεί να επιφέρει προοδευτική απώλεια στην κεντρική όραση. Το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας είναι η πιο κοινή αιτία απώλειας της όρασης σε άτομα με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και συχνά επηρεάζει και τα δύο μάτια ταυτόχρονα. Η απόφραξη των μικρών αιμοφόρων αγγείων του αμφιβληστροειδούς μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία της ωχράς κηλίδας, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να προκαλέσει ενδεχομένως παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (PDR), μια κατάσταση που οδηγεί σε τύφλωση.

diavit