Ιατρείο

 Diamants Almaliotis arxiki2

Στο οφθαλμολογικό ιατρείο προσφέρουμε τις καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες. Αυτές περιλαμβάνουν τη διάγνωση και θεραπεία μεγάλου εύρους παθήσεων του οφθαλμού, καθώς και την επιστημονική διερεύνηση και ακριβή μέτρηση μεγάλου εύρους παραγόντων που αφορούν την λειτουργία του.