Φακοί Επαφής

 

Ο φακός επαφής αποτελεί μία μικρή οφθαλμική πρόθεση που τοποθετείται πάνω στον κερατοειδή χιτώνα του οφθαλμού. Aνάλογα με το υλικό κατασκευής, τη διάρκεια ζωής και τη χρήση διακρίνονται διάφορα είδη φακών, η χρήση των οποίων είναι ευρέως διαδεδομένη. Οι φακοί επαφής είθισται να χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διόρθωση διαθλαστικών διαταραχών αλλά και για την αντιμετώπιση φλεγμονών, βλαβών και τραυμάτων του κερατοειδούς.

Η συχνή χρήση των φακών επαφής μπορεί να ευθύνεται για την εμφάνιση επιπλοκών, όπως είναι οι κερατίτιδες και οι διαβρώσεις του κερατοειδή. Ως εκ τούτου είναι αναγκαία η σωστή χρήση και φροντίδα των φακών επαφής, ώστε να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τέτοιου είδους επιπλοκές.

Πρέπει να αναφερθεί ότι τους φακούς επαφής εμπνεύστηκε πρώτος ο Leonardo daVinci το 1508.

Da vinci

Οι φακοί επαφής ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους διακρίνονται:

 

   Σκληροί φακοί επαφής (hardlenses)

Οι σκληροί φακοί επαφής κατασκευάζονται από πολυμεθυλμεθακρυλικό οξύ (PMMA), υλικό το οποίο έχει εξαιρετικές ιδιότητες και συμβάλει στην υψηλή απόδοση της όρασης και επιπλέον είναι και τελείως αδιαπέραστοι από διάφορα αέρια, όπως το οξυγόνο, τα οποία συμβάλλουν στο μεταβολισμό του κερατοειδούς.

fakoi epafis1

    Ημίσκληροι φακοί επαφής (rigid gaspermeable, RGP)

Οι ημίσκληροι φακοί επαφής κατασκευάζονται από υλικά πολυμερισμού PMMA σε συνδυασμό με σιλικόνη και άλλα υλικά. Οι συγκεκριμένοι φακοί επαφής αν και παρουσιάζουν μειονεκτήματα στην απόδοση της όρασης, είναι αεροδιαπερατοί έναντι του PMMA, εξασφαλίζοντας εξαιρετική οξυγόνωση στον κερατοειδή, με αποτέλεσμα να τείνουν να εξαλείψουν τη χρήση των σκληρών φακών επαφής. Είναι αμιγώς κερατικοί, με συνήθη διάμετρο 8.5-9.5 mm.

faki epafis2

    Μαλακοί φακοί επαφής (softlenses)

Οι μαλακοί φακοί επαφής κατασκευάζονται από πολυμερή του υδρόφιλου υδροξυαιθυλμεθακρυλικού οξέος (HEMA). Αυτός ο τύπος φακών επαφής είναι πιο μαλακός, πιο εύκαμπτος και καλύτερα ανεκτός από τον οφθαλμό καθώς απορροφά πολύ περισσότερο υγρό από τους ημίσκληρους φακούς. Η διάμετρος είναι περί τα 13.5-14.5 mm, απόσταση που καλύπτει τον κερατοειδή και φτάνει μέχρι το σκληροκερατοειδικό όριο.

fakoi epafois3

    Υβριδικός φακός επαφής   

Ο υβριδικός φακός επαφής αποτελεί συνδυασμό ενός σκληρού/ημίσκληρου φακού στο κέντρο και ενός πιο μαλακού στην περιφέρεια. Ο υβριδικός φακός επαφής εφάπτεται με τον κερατοειδή στο μαλακό του μέρος, με αποτέλεσμα ο να παρουσιάζει θετικές ιδιότητες καθώς προσφέρει την άνεση και την διευκόλυνση ενός μαλακού φακού επαφής, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει να διατηρεί αναλλοίωτη τη διαυγή όραση ενός αερο-διαπερατού σκληρού/ημίσκληρου (RGP) φακού επαφής υψηλής οξυγόνωσης. Επιπλέον, το μαλακό του μέρος συμβάλλει στο κεντράρισμα του φακού πιο κοντά στον άξονα της όρασης, ανεξαρτήτως του κερατοειδικού σφάλματος, με αποτέλεσμα να προσφέρει βελτιωμένη όραση. Εν κατακλείδι, οι υβριδικοί φακοί επαφής δρούν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση διαθλαστικών και μη ανωμαλιών του οφθαλμού, όπως ο αστιγματισμός, η πρεσβυωπία, ο κερατόκωνος, και οι διαθλαστικές ανωμαλίες που εμφανίζονται μετεγχειρητικά.