Βιογραφικό

Diamants Almaliotis arxiki2Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Ο οφθαλμίατρος Διαμαντής Αλμαλιώτης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Το έτος 1997 αποφοίτησε από το γενικό λύκειο Τριανδρίας Θεσσαλονίκης. Τις ακαδημαϊκές του σπουδές τις πραγματοποίησε κατά τα έτη 1999/2000 – 2005, από όπου και απέκτησε το δίπλωμα του στην Ιατρική.
Η ειδικευσή του στην Οφθαλμολογία πραγματοποιήθηκε αφενός στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας κατά τη χρονική περίοδο 11/2008 – 11/2010 και αφετέρου στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου κατά τη χρονική περίοδο 12/2012-12/2014, όπου και ολοκλήρωσε την εκπαίδευση του στην ειδικότητα της οφθαλμολογίας. Μετά, από επιτυχείς εξετάσεις απόκτησε τον τίτλο της ειδικότητας στην οφθαλμολογία στις 17/3/2015.
Παράλληλα με την εκπαίδευση του στην ειδικότητα, συμμετείχε  από τον 11/2010 στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Πειραματικής Οφθαλμολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Συνέπεια του ενδιαφέροντος και της δραστηριότητας που επέδειξε σε θέματα έρευνας ήταν και η έναρξη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής τον Ιανουάριο 2012 με θέμα «Πειραματική αντιμετώπιση των εγκαυμάτων του κερατοειδούς χιτώνα από αλκαλικές ουσίες με τη χρήση βλαστοκυττάρων». Τον Οκτώβριο του 2016 ανακηρύχτηκε σε διδάκτορα της Ιατρικής του Α.Π.Θ με βαθμό "άριστα".
Επίσης, είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διετούς διάρκειας με τίτλο «Ιατρική απεικόνιση στην Οφθαλμολογία».
Επιπλέον, είναι μέλος και συνδρομητής του περιοδικού “EVER” (European Association for Vision and Eye Research). Παράλληλα, αποτελεί μέλος της επιτροπής για την επιμέλεια των άρθρων του οφθαλμολογικού περιοδικού ¨Πανόπτη¨.

Κλινικό και εργαστηριακό έργο

Έχει παρακολουθήσει συνέδρια, σεμινάρια και  ημερίδες. Παρουσίασε και συμμετείχε σε ενδοκλινικά μαθήματα κατά τη διάρκεια της ειδίκευσης του. Επίσης, διαθέτει οργανωτική ικανότητα και εμπειρία στη διοργάνωση πειραματικών χειρουργείων, με συμμετοχή στην διοργάνωση 10 πειραματικών χειρουργείων στο Εργαστήριο Πειραματικής Οφθαλμολογίας. Επίπλέον, αποτελεί ενεργό μέλος του επιστημονικού προσωπικού του προγράμματος με τίτλο «Αχτίδα φωτός» που αναφέρεται σε άτομα με χαμηλή όραση.

Συγγραφικό έργο

Ο οφθαλμίατρος έχει να επιδείξει ένα ιδιαίτερα πλούσιο συγγραφικό έργο, με σημαντικό αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων σε ελληνικά (20) και διεθνή (15) επιστημονικά περιοδικά, καθώς επίσης σχετικές παρουσιάσεις και ανακοινώσεις σε διεθνή (10) και ελληνικά (20) συνέδρια οφθαλμολογίας.