Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας

 

Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας προσβάλλει κατά κανόνα άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών και για τον λόγο αυτό συχνά ονομάζεται ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (ΗΕΩ). Η ΗΕΩ είναι προοδευτική και ανώδυνη, χωρίς όμως να καταλήγει σε πλήρη τύφλωση.

ekfilisi wxras

Ξηρά μορφή εκφύλισης της ωχράς κηλίδας

Η ξηρή μορφή της ΗΕΩ είναι μια αργή μορφή της νόσου, που προκαλεί σταδιακή απώλεια της όρασης. Ευθύνεται για το 33% όλων των περιπτώσεων εκφύλισης τελικού σταδίου. Ορισμένα άτομα που βρίσκονται σε πρώϊμο στάδιο ή παρουσιάζουν εκφύλιση ξηράς μορφής, μπορεί με τη πάροδο του χρόνου να εμφανίσουν  την πιο επιθετική υγρή μορφή.

 

Υγρή μορφή εκφύλισης ωχράς κηλίδας

Η υγρή εκφύλιση ωχράς κηλίδας εμφανίζεται όταν τα κύτταρα RPE δεν μπορούν να εμποδίσουν τα αιμοφόρα αγγεία του χοριοειδούς να αναπτυχθούν κάτω από τον αμφιβληστροειδή. Αυτό ονομάζεται χοριοειδική νεοαγγείωση (CNV). Τα ταχέως αναπτυσσόμενα αγγεία είναι εύθραυστα και εκλύουν υγρά και αίμα κάτω από τον αμφιβληστροειδή, λόγω διαρροών από τα τοιχώματα τους , με αποτέλεσμα την εμφάνιση ουλών και σημαντική απώλεια της όρασης.