Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς

 

Στην αποκόλληση διαχωρίζονται σταδιακά οι δύο βασικές στιβάδες του αμφιβληστροειδούς, δηλαδή ο νευρογενής αμφιβληστροειδής από το μελάγχρουν επιθήλιο. Πρέπει να τονισθεί ότι, οι δύο αυτές στιβάδες πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη επαφή για τη σωστή λειτουργία της όρασης.

apokolisi1

Όταν συμβεί η αποκόλληση, τότε αθροίζεται σταδιακά υγρό μεταξύ των δύο αυτών στιβάδων που ονομάζεται Υποαμφιβληστροειδικό Υγρό (ΥΑΥ) που αυξάνεται με τον χρόνο και κατ' αυτόν τον τρόπο μεγαλώνει  σε έκταση η αποκόλληση.

apokollisi2

Πάντως, για να συμβεί η αποκόλληση πρέπει απαραίτητα να υπάρξει μια ρωγμή ή οπή στην νευρογενή στιβάδα του αμφιβληστροειδή.

 

apokollisi3