Αρχική

Εξέταση υποψήφιων οδηγών

Σύμβαση με το υπουργείο μεταφορών για την οφθαλμολογική εξέταση υποψήφιων οδηγών και την χορήγηση πιστοποιητικού οπτικής ικανότητας για έκδοση ή ανανέωση αδειών (διπλωμάτων) οδήγησης.