Κερατόκωνος

Ως κερατόκωνος ορίζεται η εκφυλιστική, μη φλεγμονώδης νόσος του κερατοειδή χιτώνα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία διαταραχή που εξελίσσεται προοδευτικά και κατά την οποία παρουσιάζεται λέπτυνση του στρώματος του κερατοειδή κεντρικά ή παρακεντρικά με αποτέλεσμα να αποκτά σχήμα κώνου (1).Ο κερατόκωνος εμφανίζεται συνήθως στην εφηβική ηλικία και και παρουσιάζει προοδευτική εξέλιξη μέχρι την τρίτη έως τέταρτη δεκαετία της ζωής, όπου μετά ακολουθεί βραδεία εξέλιξη (2). Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα, στο 85% των περιπτώσεων με κερατόκωνο προσβάλλονται και οι δύο οφθαλμοί, ενώ η εξέλιξη της προσβολής μπορεί να είναι εξαιρετικά ασύμμετρη. Το ποσοστό εμφάνισης της νόσου στον γενικό πληθυσμό κυμαίνεται από 50-230 ανά 100.000 άτομα ενώ ο επιπολασμός υπολογίζεται σε 54,5 ανά 100.000 (3-5). Ο κερατόκωνος θεωρείται μία ασθένεια, για την εμφάνιση της οποίας ευθύνονται πολλοί παράγοντες με ασαφή αιτιολογία (1).

keratokonos1

Ο κερατόκωνος συσχετίζεται με διάφορα συστηματικά νοσήματα, όπως με το σύνδρομο Down (6), το σύνδρομο Ehlers-Danlos (7), το σύνδρομο Marfan (8), το σύνδρομο Turner (9) και την πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας (10). Επίσης έχει συσχετισθεί με οφθαλμικές νόσους, όπως η συγγενής αμαύρωση του Leber (11), το σύνδρομο floppy eyelid (12), τη μελαχρωματική αμφιβληστροειδοπάθεια (1), την ανιριδία (13), αλλά και με τη χρήση σκληρών φακών επαφής(3) και με το τρίψιμο των οφθαλμών (14).

keratokonos2