Τορικοί ενδοφακοί

                                      Τορικοί ενδοφακοί

Ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της ιατρικής που κατέχει σημαντική θέση στον τομέα της Οφθαλμολογίας αποτελεί η εξέλιξη στην επέμβαση του καταρράκτη, καθώς και η σύγχρονη τοποθέτηση ενδοφακού από τον Sir Harold Ridley πριν από 62 χρόνια.1

Συγκεκριμένα, η επιλογή των τορικών ενδοφακών από τους χειρουργούς γίνεται ανάλογα με την επαγγελματική τους εμπειρία βάσει κλινικών αποτελεσμάτων και κυρίως από την καθοδήγηση και ενημέρωση που λαμβάνουν από τις εταιρίες παραγωγής τορικών ενδοφακών.

Στη σημερινή εποχή γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες προσπάθειες για την ανάπτυξη πολυσύνθετων αναδιπλούμενων ενδοφακών. Το βασικό πλεονέκτημα τους έναντι των υπολοίπων ενδοφακών είναι η αποκατάσταση της διαθλαστικής ικανότητας του οφθαλμού μετά από χειρουργική επέμβαση καταρράκτη με μικρή τομή, και η πολύτιμη συμβολή τους στη διόρθωση του κερατοειδικού αστιγματισμού, στην πολυεστιακότητα, και στη ψευδοπροσαρμογή όσον αφορά στη διόρθωση παθήσεων όπως της πρεσβυωπίας.

Σύμφωνα με στατιστικές μελέτες περίπου 20% των ασθενών που υποβάλλονται σε επέμβαση καταρράκτη έχουν ένα σημαντικό ποσοστό αστιγματισμού.2 Για την επίτευξη της εμμετρωπίας σ’αυτούς τους αθενείς μπορεί να πραγματοποιηθεί μια διαθλαστική χειρουργική επέμβαση κερατοειδούς σε συνδυασμό με την εμφύτευση ενός σφαιρικού ενδοφακού ή μπορεί να γίνει εμφύτευση ενός τορικού ενδοφακού.

Ως σφαιρικοί ενδοφακοί ορίζονται οι σφαιρικοί ενδοφακοί που διορθώνουν το σφαιρικό τμήμα της συνολικής διάθλασης, χωρίς να διορθώνουν τον κερατοειδικό αστιγματισμό. Να επισημανθεί πως ο αστιγματισμός αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στις παραδοσιακές ενθέσεις σφαιρικών ενδοφακών. Μέχρι την πρόσφατη εμφάνιση των τορικών ενδοφακών, η διαθλαστική (αστιγματική) κερατεκτομή με την χρήση του excimer laser και η χρήση των τοξοειδών κερατοειδικών τομών (PCRIs) αποτελούσαν για πολλά χρόνια τις μόνες ασφαλείς επιλογές για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.3-4    

Οι τορικοί ενδοφακοί εφευρέθηκαν το 1994 από τον Shimizu et al. 5 και από τότε η χρήση τους είναι ευρέως διαδεδομένη στην κλινική πράξη. Πολλές μελέτες έχουν μελετήσει αναλυτικά τα αποτελέσματα της ένθεσης τορικών ενδοφακών και η μέθοδος αυτή θεωρήθηκε αποτελεσματική στη διόρθωση του αστιγματισμού. 6-12