Στοιχεία Επικοινωνίας

Χάρτης

xartis

Εξέταση παιδιών σχολικής ηλικίας

Οφθαλμολογική εξέταση παιδιών ηλικίας άνω των τριών ετών και εκτίμηση οπτικής οξύτητας με τη χρήση παιδιατρικών οπτοτύπων.

Επιλογή γλώσσας

elen